Anniversaries

Anniversaries Details

January


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Dr. Atam Parkash Yadav Rtn. Dr. Anju Yadav 14 Jan
Rtn. Akhilesh Kaushik R'Ann Sharmila Sharma 20 Jan
Rtn. Dr. Pawan Gupta R'Ann Dr. Dimple Gupta 24 Jan
Rtn. Mahender Rupela R'Ann Anju Rupela 25 Jan
Rtn. Harish Arora R'Ann Geeta Arora 28 Jan
Rtn. Sunil Thakral Rtn. Suman Thakral 28 Jan
February


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Vipin Dhingra R'Ann Preeti Dhingra 04 Feb
Rtn. Harish Mendiratta R'Ann Rozi Mehndiratta 10 Feb
Rtn. Umesh Kataria R'Ann Renu Kataria 16 Feb
Rtn. Naresh Gulyani R'Ann Harshita Gulyani 17 Feb
Rtn. Dheeraj Jain R'Ann Rashi Jain 22 Feb
Rtn. Kishan Ahuja Rtn. Ritu Ahuja 27 Feb
Rtn. Maneesh Kumar R'Ann Arti Arora 28 Feb
March


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Anil Kumar Yadav R'Ann Sunita Devi 05 Mar
Rtn. Dev Prakash Yadav R'Ann Ritu Yadav 10 Mar
April


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Naveen Adlakha Rtn. Jyoti Adlakha 13 Apr
Rtn. Vijender Mehta R'Ann Geeta Mehta 17 Apr
Rtn. Harish Malik R'Ann Shashi Malik 18 Apr
Rtn. Bharat Gulati R'Ann Meenu Gulati 19 Apr
May


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Naveen Kumar Popli R'Ann Vandana Popli 10 May
June


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Pradeep Narula Rtn. Seema Narula 15 Jun
Rtn. Arun Gupta R'Ann Sushma Gupta 20 Jun
Rtn. Yaad Sugandh R'Ann Suman Sugandh 29 Jun
July


Name Name of Spouse Anniversary
None None None
August


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Sumit Kalra R'Ann Sakshi Kalra 07 Aug
September


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Naveen Kumar Arora Rtn. Meenaxi Arora 11 Sep
October


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Gopal Chawla R'Ann Neena Chawla 02 Oct
November


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Lakhender Kumar R'Ann Pinky Yadav 13 Nov
Rtn. Deepak Gupta R'Ann Pinky Gupta 16 Nov
December


Name Name of Spouse Anniversary
Rtn. Surender Rao R'Ann Mukesh Yadav 02 Dec
Rtn. Ravi Thakral R'Ann Suman Thakral 02 Dec
Rtn. Shivam Chawla R'Ann Meenu Chawla 06 Dec
Rtn. J P Chauhan R'Ann Ruchi Chauhan 08 Dec